Saturday, July 01, 2006هو الله

در نعت تركىائى يزدان-ى مئهريبانيم! قوصوروم چوخ و عمل-ى مبروروم يوخ. گوناهكارام، بدكيردارام، غمگينم، بىتمكينم، بئچارايام، آوارايام، گيريفتارام، سيتمكارام.

سن غفورسان، سن غيورسان، سن صبورسان، سن كاشيف-ى ظولام-ى دئيجورسان.

ايلاهى فضل ائيله! لوطف ائيله! كرم ائيله! رحمتله موعاميله ائيله! گؤيلرى شاد ائيله! جانلارى آزاد ائيله! ائحسانينى مزداد ائيله!

ع.ع.Hüvə Allah

Dər Nə’t-i Türki


Ey yəzdan-i mehribanım! Qusurum çox və əməl-i məbrurum yox. Günahkaram, bədkirdaram, qəmginəm, bitəmkinəm, beçarayam, avarayam, giriftaram, sitəmkaram.

Sən qəfursan, Sən qəyursan, Sən səbursan, Sən kaşif-i zülam-i deycursan.

İlahi fəzl eylə! Lütf eylə! Rəhmətlə muamilə eylə! Göyləri şad eylə! Canları azad eylə! Ehsanını məzdad eylə!

Ə. Ə.
Hazırlayan D.Q.Q.

1 Comments:

At 8:47 AM, Blogger Necati Alkan said...

This comment has been removed by the author.

 

Post a Comment

<< Home